அமேசன் காட்டுத் தீ தொலை­நோக்­கற்ற அபி­வி­ருத்­தியின் கசப்­பான யதார்த்தம்!! (கட்டுரை)

லத்தீன் அமெ­ரிக்­காவின் வரை­படம். அதனை பச்சை நிற­மாக மாற்றும் அமேசன் மழைக்­கா­டுகள்.

எல்­லைப்­பு­றங்­களில் தீ நாக்­குகள். அவை அதீத வேகமாய்ப் பர­வு­கின்­றன. பச்சை நிறம் சிவப்­பா­கி­றது. எங்கும் புகை மண்­டலம். அந்தப் புகைக்குள் எரிந்து சாம்­ப­ரான மரங்கள். தீ நாக்­குகள் காவு கொண்ட உயிர்­களின் உடல் எச்­சங்கள்.

ஒட்டுமொத்த உல­கமும் அதிர்­கி­றது. உலகின் நுரை­யீரல் கரு­கு­கி­றது என்­கிறார், ஒருவர். ஒவ்­வொரு உயி­ரி­னமும் பூமியில் வாழும் தகு­தியை இழந்து

விட­லா­மென ஆதங்­கப்­ப­டு­கிறார், மற்­றொ­ருவர்.

இதற்குள் ஆயிரம் அர­சியல். இது எங்கள் பிரச்­சினை, நாங்கள் பார்த்துக் கொள்­கிறோம் என்­கிறார், பிரேஸில் ஜனா­தி­பதி. நாம் சொல்­வதைக் கேட்­கா­விட்டால் தண்­டித்து விடுவோம் என பிரான்ஸ் ஜனா­தி­பதி எச்­ச­ரிக்­கிறார்.

அமேசன் மழைக்­கா­டுகள். சுமார் 55 இலட்சம் சதுர கிலோ மீற்­றர்கள் பரந்து விரிந்த பசுமைப் பிர­தேசம். உலகில் வாழும் மொத்த உயி­ரி­னங்­களில் பத்து சத­வீ­தத்­திற்கு அடைக்­கலம் தரும் சர­ணா­லயம். 40,000 தாவர வகைகள் வேரூன்­றிய மண். இயற்­கையின் அருட்­கொ­டை­யான சூழ­லியல் தொகுதி.

பெரு, கொலம்­பியா, வெனி­சு­வேலா, ஈக்­கு­வடோர், பொலி­வியா உள்­ளிட்ட நாடு­களை உள்­ள­டக்கும் வகையில் விர­வி­யுள்ள வனாந்­தரம். இருந்­த­போ­திலும், அமேசன் மழைக்­கா­டு­களில் 60 சத­வீத நிலப்­ப­ரப்பு பிரே­ஸிலில் அமைந்­துள்­ளதால், பிரே­ஸிலின் அர­சியல் தலை­வர்­களே அதற்கு உரிமை கோரு­வது வழக்கம்.

இது பிரே­ஸி­லுக்கு மாத்­தி­ர­மல்ல, ஒட்­டு­மொத்த உலகின் இருப்­பிற்கும் முக்­கி­ய­மா­னது. அடர்ந்த மரங்­களைக் கொண்ட அமேசன் மழைக்­கா­டுகள், பெரு­ம­ளவு கரி­ய­மில வாயுவை உறிஞ்­சு­கின்­றன. வளி­மண்­ட­லத்தில் உள்ள கரி­ய­மில வாயுவின் செறிவு அதி­க­ரிக்­கையில், கால­நிலை மாற்றம் ஏற்­ப­டு­கி­றது. உலகம் உஷ்ணம் அடை­கி­றது. எனவே, உலகம் உஷ்ணம் அடை­வதைத் தடுப்­ப­தற்கு அமேசன் காடுகள் முக்­கி­ய­மா­னவை என விஞ்­ஞா­னிகள் கூறு­கி­றார்கள்.

பிரே­ஸி­லுள்ள அமேசன் வனாந்­த­ரத்தில் காட்டுத் தீ ஏற்­ப­டு­வது வழமை. கடந்த சில வரு­டங்­க­ளாக காட்டுத் தீ சம்­ப­வங்கள் சடு­தி­யாக அதி­க­ரித்­துள்­ளன. 2013ஆம் ஆண்­டுக்குப் பின்னர், காட்டுத் தீ உச்­சத்தைத் தொட்­டுள்­ளது. இவ்­வாண்டு 78,000 இற்கு மேற்­பட்ட காட்டுத் தீ சம்­ப­வங்கள் பதி­வா­கி­யுள்­ளன. கடந்த வரு­டத்தின் முதல் எட்டு மாதங்­க­ளுடன் ஒப்­பி­டு­கையில், இது 80 சத­வீ­தத்­திற்கு மேலான அதி­க­ரிப்­பாகும். பாதிக்கு மேற்­பட்ட காட்டுத் தீ சம்­ப­வங்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் ஏற்­பட்­டவை என விஞ்­ஞா­னிகள் கூறு­கி­றார்கள்.

இந்தக் காட்டுத் தீயின் விளை­வுகள் அபா­ய­க­ர­மா­னவை. இதன் கார­ண­மாக அமேசன் வனாந்­த­ரத்தின் 17 சத­வீத நிலப்­ப­ரப்பை இழந்­தி­ருப்­ப­தாக புள்­ளி­வி­ப­ரங்கள் கூறு­கின்­றன. வனாந்­த­ரத்தை இழப்­ப­தற்கும் ஒரு எல்லை இருக்­கி­றது. எல்­லையைத் தாண்­டினால், இந்த அயன மண்­டலக் காடுகள் மறைந்து, அது பாலை­வ­ன­மாக மாறி விடும் என்று

சுற்­றாடல் ஆர்­வ­லர்கள் எச்­ச­ரித்­துள்­ளார்கள். காட­ழிவு 25 சத­வீ­தத்தை எட்டும் பட்­சத்தில், அமேசன் வனாந்­த­ரங்கள் பாலை­வ­ன­மா­வதைத் தவிர்க்க முடி­யாது என்­பது விஞ்­ஞா­னி­களின் கணிப்பு.

ஒரு வனாந்­த­ரத்தில் காட்டுத் தீ ஏற்­ப­டு­வது வழ­மை­யா­னது. மின்னல் தாக்கம் போன்­ற­வற்றால் இயற்­கை­யாக தீ பர­வலாம். மனி­தர்­களும் தீ வைக்­கலாம். அமேசன் காடு­களை மனி­தர்­களே எரிய வைத்­தி­ருக்­கி­றார்கள் என்­பது வெளிப்­படை. இதன் பின்­ன­ணியில் முத­லா­ளித்­துவ சக்­தி­களின் சுய­நல நோக்­கமும், அதி­கா­ர­வர்க்­கத்தின் அடா­வ­டித்­த­னங்­களும் மறைந்­தி­ருக்­கின்­றன. தீவிர வல­து­சா­ரி­யான பிரேஸில் ஜனா­தி­பதி ஜயிர் பொல்­ச­ன­ாரோவின் தான் தோன்­றித்­த­ன­மாக கொள்­கை­களும், அவ­ரது அடி­வ­ரு­டி­க­ளாக செயற்­படும் மாநில ஆளு­நர்­களின் அசி­ரத்தைப் போக்கும் பிர­தான கார­ணங்கள் என்­பதை சமீ­பத்­திய

மாற்­றங்கள் சுட்­டிக்­காட்­டு­கின்­றன.

பிரே­ஸிலைத் தூக்கி நிறுத்த வேண்­டு­மானால், விவ­சாய உற்­பத்­தி­களை அதி­க­ரிக்க வேண்டும் என்­பது ஜனா­தி­ப­தியின் நிலைப்­பாடு. இதற்­கொரு காரணம் உண்டு. கடந்த சில வரு­டங்­க­ளாக பிரே­ஸிலின் பொரு­ளா­தா­ரத்­திற்கு விவ­சாயம் வழங்­கிய பங்­க­ளிப்பு அதிகம். அது தவிர, சீனா­விற்கும் அமெ­ரிக்­கா­விற்கும் இடை­யி­லான வர்த்­தகப் போட்­டியைத் தொடர்ந்து, உலக அளவில் அதி­க­ளவு சோயாவை ஏற்­று­மதி செய்யும் நாடாக பிரேஸில் மாறி­யது. அமெ­ரிக்கா பின்­னுக்குத் தள்­ளப்­பட்­டது. கூடு­த­லாக சோயா அவ­ரையை உற்­பத்தி செய்தால் அதி­க­ளவு இலாபம் சம்­பா­திக்­கலாம் என்ற பேரா­சையில் ஜனா­தி­பதி பொல்­ச­னாரோ காய்­களை நகர்த்­தினார்.

அரச இயந்­தி­ரத்தில் விவ­சா­யத்­திற்கு அளிக்­கப்­பட்ட முக்­கி­யத்­துவம், சுற்­றா­டலைப் பாது­காக்கும் முயற்­சி­க­ளுக்கு வழங்­கப்­ப­ட­வில்லை. எவ­ரெல்லாம் ஆகக்­கூ­டு­த­லாக விவ­சாயம் செய்­கி­றார்­களோ, அவ­ரெல்லாம் ஜனா­தி­ப­தியின் விசு­வாசி என்ற தோற்­றப்­பாடு ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது. பிரே­ஸிலின் ஆட்சி நிர்­வாகக் கட்­ட­மைப்பில், ஜனா­தி­ப­தியின் கொள்­கையை ஆத­ரிக்கும் மாநில ஆளு­நர்­களும் கட்­டற்ற விவ­சா­யத்தை ஊக்­கு­வித்­தார்கள். தத்­த­மது மாநி­லத்தில் ஆகக்­கூ­டு­த­லான விளை­நி­லங்­களை ஏற்­ப­டுத்­து­வதன் மூலம் ஜனா­தி­பதி மீதான விசு­வா­சத்தை நிரூ­பிக்க முனைந்­தார்கள்.

இத்­த­கைய அர­சியல் சிந்­தனைப் போக்­கிற்குள் பிரே­ஸிலின் பின்­தங்­கிய பிர­தே­சத்தைச் சேர்ந்த விவ­சா­யிகள் சிக்­கி­னார்கள். பயிர்­களை விதைக்கும் விளை­நி­லங்­களை ஏற்­ப­டுத்த மரங்­களை வெட்­டி­னார்கள். மரங்கள் வெட்­டப்­பட்ட காணி­களில் பற்­றைகள் தீக்­கி­ரை­யாக்­கப்­பட்­டன. இந்தத் தீ காடு­க­ளிலும் பர­வி­யது. அமேசன் வனாந்­த­ரத்தின் தென்­கோ­டியில் அமைந்­துள்ள பரா என்ற மாநி­லத்தில் நிகழ்ந்­த­வற்றைக் குறிப்­பிட வேண்டும். இங்கு கடந்த பத்தாம் திகதி தீயின் தினம் என்ற நிகழ்ச்சி ஏற்­பாடு செய்­யப்­பட்­டி­ருந்­தது. அன்­றைய தினம் காடு­க­ளுக்குத் தீ வைத்து, வனாந்­த­ரத்தை வெட்ட வெளி­யாக்­கி­னார்கள். தமது பிராந்­தி­யத்தில் தாம் வேலை செய்­கிறோம் என்­பதை ஜனா­தி­ப­திக்குக் காட்டும் முயற்­சியே அது. இங்கு 48 மணி நேரத்­திற்குள் காட்டுத் தீ சடு­தி­யாக பரவி, அமேசன் வனாந்­த­ரத்தில் தாவ­ரங்­க­ளையும் உயிர்­க­ளையும் காவு கொண்­டதை பிரே­ஸிலின் சுற்­றுச்­சூழல் ஆர்­வ­லர்கள் சுட்­டிக்­காட்­டு­கின்­றனர்.

ஒரு மூன்றாம் உலக நாட்டைச் சேர்ந்த சரா­சரி அர­சியல் தலை­வர்­களைப் போன்றே பிரே­ஸிலின் ஜனா­தி­ப­தி­மாரும் செயற்­பட்­டார்கள். தமது கொள்­கை­களை அடை­வ­தற்கு தொலை­நோக்­கற்ற திட்­டங்­களை நிறை­வேற்­றி­னார்கள். இதற்கு சிறப்­பான உதா­ர­ண­மொன்று உண்டு. சோயா ஏற்­று­ம­தியில் கிடைத்த வரு­மானம் பிரே­ஸிலின் முன்னாள் ஜனா­தி­பதி மிஷெல் ரெமரின் கண்­களைக் கட்டிப் போட்­டது. அவர் விவ­சா­யத்தை நிலை­பே­றா­ன­தாக மாற்­று­வ­தற்குப் பொறுப்­பான அதி­கா­ரங்­களைக் குறைத்தார். சுற்­றாடல் பாது­காப்­பிற்­கு­ரிய நிதி­யொ­துக்­கீ­டு­களில் கை வைத்தார். குறிப்­பாக, சுற்­றுச்­சூழல் பாது­காப்­பிற்குப் பொறுப்­பான இபாமா என்ற நிறு­வ­னத்தின் நிதி­யொ­துக்­கீ­டுகள் பெரு­

ம­ளவில் குறைக்­கப்­பட்­டன. ரெமரைத் தொடர்ந்து, பொல்­ச­னா­ரோவும் அதையே செய்தார். இதன் கார­ண­மாக, காட­ழிப்பைத் தடுப்­பது முத­லான காரி­யங்­களை நிறை­வேற்ற முடி­யாத நிலை ஏற்­பட்­டது.

தாம் செய்­வ­தெல்லாம் சரியே என்ற பிடி­வாதம், பிரேஸில் ஜனா­தி­ப­திக்கு இருக்­கி­றது. இதற்கு அமேசன் காட்டுத் தீயின் தீவி­ரத்தை முதற்­த­ட­வை­யாக உல­க­றியச் செய்த பிரேஸில் விண்­வெளி ஆராய்ச்சி நிறு­வனம் பற்றி பிரச்­சி­னையை உதா­ரணம் காட்­டலாம். கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்­துடன் ஒப்­பி­டு­கையில், இம்­முறை காட­ழிப்பு 278 சத­வீ­தத்தால் அதி­க­ரித்­துள்­ளது என்­பதை அந்­நி­று­வனம் ஆதா­ரங்­க­ளுடன் நிரூ­பிக்க முடிந்­தது. ஆனால், அதன் தலை­வரை பொல்­ச­னாரோ பதவி நீக்கம் செய்தார். தக­வல்­க­ளை­ தி­ரி­பு­ப­டுத்தி தேசத்தின் நற்­பெ­ய­ருக்கு களங்கம் விளை­விக்­கிறார் என்­பது ஜனா­தி­ப­தியின் குற்­றச்­சாட்­டாக இருந்­தது. தேசப்­பற்று கய­வனின் கடைசி புக­லிடம் என்­ப­தற்கு ஒப்ப, தமது கொள்­கை­ளுக்கு எதி­ராக செயற்­பட்­ட­வர்­களை தேசத்­து­ரோ­கிகள் என அவர்

சித்­த­ரிக்க முனைந்தார்.

பிரேஸில் அர­சாங்­கத்தின் சுற்­றாடல் கொள்­கை­களை எவ­ரேனும் விமர்­சித்தால், அதற்கு சவால் விடுப்­பது ஜனா­தி­ப­தியின் சமீ­பத்­திய போக்­காக இருந்­தது. அமேசன் காடு எங்­க­ளு­டை­யது என்ற தொனி அவ­ரது பதிலில் இருக்கும். தமது தேசமே ஆகக்­கூ­டு­த­லான மழைக்­கா­டு­களைப் பாது­காப்­ப­தா­கவும், அமேசன் வனாந்­த­ரத்தைப் பற்றிப் பேச எந்­த­வொரு நாட்­டுக்கும் அரு­கதை கிடை­யாது எனவும் கடந்த ஜூலை மாதம் பொல்­ச­னாரோ கூறி­யி­ருந்­தமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது. அமேசன் விவ­காரம் உச்­சத்தைத் தொட்­டி­ருந்த சம­யத்தில், அவர் நாட்டு மக்­க­ளுக்கு ஆற்­றிய உரையில் இதே பிடி­வாதத் தொனி தென்­பட்­டது. சுற்­றா­டலைப் பாதிக்கும் குற்­றச்­செ­யல்­களில் ஈடு­ப­டு­வோரை சகித்துக் கொள்ளப் போவதில்­லை யென பொல்­ச­னாரோ கூறி­னாலும், அமேசன் பிராந்­தி­யத்தில் வாழும் மக்­க­ளது பொரு­ளா­தார வாய்ப்­புக்­களை இல்­லா­தொ­ழிக்கப் போவ­தில்லை என அவர் வலி­யு­றுத்­தினார்.

அமேசன் காடு­களை உலகின் நுரை­யீ­ர­லாக வர்­ணித்து, இந்தப் பிரச்­சி­னைக்­காக தீவி­ர­மாக குரல் கொடுத்து வரும் பிரான்ஸ் ஜனா­தி­பதி இமா­னுவேல் மெக்­ரோனை அவர் விமர்­சித்த விதமும் குறிப்­பி­டத்­தக்­கது. மெக்ரோன் கால­னித்­துவ சிந்­தனைப் போக்கில் இருந்து இன்­னமும் விடு­ப­ட­வில்லை என அவர் சாடினார். பிரேஸில் காட்டுத் தீயை அணைப்­ப­தற்கு கைத்­தொ­ழில்­மய நாடுகள் வழங்க முன்­வரும் உத­வியை ஏற்­ப­தற்கு நிபந்­த­னை­களை விதிக்கும் அள­விற்கு அவ­ரது பிடி­வாதம் தீவி­ர­மாக இருக்­கி­றது.

அமேசன் காட்டுத் தீயை மைய­மாகக் கொண்ட அர­சியல், அதி­கார வர்க்கம் கோலோச்சும் ஜன­நா­ய­கத்தின் போலித் தன்­மையை உல­க­றியச் செய்­துள்­ளது என்றே கூற வேண்டும். இன்று நெற்றிப் பொட்டில் அறையும் உண்­மைகள் கார­ண­மா­கவோ, மிகைப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட தக­வல்கள் கார­ண­மா­கவோ ஒட்­டு­மொத்த உல­கி­னதும் கவனம் பிரேஸில் மீது திரும்­பி­யி­ருக்­கி­றது. இது பிரே­ஸி­லுக்கு மாத்­திரம் பொது­வான விடயம் அல்ல என்­பதை உலகின் ஏனைய பாகங்­களில் நிகழும் காட­ழிப்­புக்கள் மூலம் உணரக் கூடி­ய­தாக இருக்கும். நீர்­மின்­வலு உற்­பத்தி நிலை­யங்­க­ளுக்­காக அணைக்­கட்­டுகள் கட்­டியும், அதி­வேக நெடுஞ்­சா­லை­களை நிர்­மா­ணிப்­ப­தற்­காக மலை­களைக் குடைந்தும், கட்­ட­டங்­களைக் கட்­டு­வ­தற்­காக நீர்த்­தேக்­கங்­களை நிரப்­பியும் துரித அபி­வி­ருத்­தியை சாத்­தி­ய­மாக்கி விடு­வ­தற்கு நினைக்கும் எத்­த­னையோ நாடுகள் உள்­ளன. எத்­த­னையோ அர­சி­யல்­வா­தி­களும் இருக்­கி­றார்கள்.

சுற்­றுச்­சூ­ழலைக் காவு கொடுத்து, அதன்­மூலம் நிலை­பேறு இல்­லாத அபி­வி­ருத்தி அடைய நினைக்கும் நாடு­களில் பிரேஸில் மாத்­தி­ர­மல்ல. ஆபி­ரிக்­காவைச் சேர்ந்த கொங்­கோவும் உண்டு. ஆசியா கண்­டத்தைச் சேர்ந்த இந்­தி­யாவும் இருக்­கி­றது. இலங்­கை­யையும் தவிர்க்க முடி­யாது. இந்த நாடு­களில் போலி அபி­வி­ருத்தி முயற்­சி­க­ளுக்குள் தலை­வி­ரித்­தாடும் ஊழல் ஒரு பிரச்­சினை என்றால், இரத்­தத்தை உறிஞ்சும் அட்­டை­க­ளாகக் காத்துக் கொண்­டி­ருக்கும் கார்ப்­பரேட் நிறு­வ­னங்கள் இன்­னொரு பிரச்­சினை. இவற்றின் மைய­மாக இருப்­ப­வர்கள் அர­சி­யல்­வா­திகள். அவர்­க­ளுக்கு எப்­ப­டி­யா­வது கொழுத்த பணக்­கா­ர­ராகி விட வேண்டும். தேர்­தலில் வெற்றி பெறு­வ­தற்­காக பணத்தை வாரி­யி­றைப்­பார்கள். அந்தப் பணத்தை அபி­வி­ருத்தித் திட்­டங்கள் மூலமே சுருட்டிக் கொள்ள முடியும். அத்­த­கைய அபி­வி­ருத்தித் திட்­டங்கள் நாட்­டுக்கு கேடு விளை­வித்­தா­லென்ன, அதன் மூலம் ஒட்­டு­மொத்த உல­கமே அழிந்­தா­லென்ன, அவர்­க­ளுக்கு கவலை கிடை­யாது. உள்ளூர் அர­சி­யல்­வா­தியின் நிலை இது­வென்றால், அர­சியல் பெருந்­த­லை­வர்­களின் நிலையைக் கேட்­கவே அவ­சியம் கிடை­யாது. அவர்­களே அபி­வி­ருத்­திக்கு வசதி வாய்ப்­புக்­களை ஏற்­ப­டுத்திக் கொடுப்­பார்கள். இன்று அமேசன் தீ விபத்தின் ஊடாக பிரே­ஸிலின் அர­சியல் மேடை இதையே அம்­ப­லப்­ப­டுத்தி இருக்­கி­றது.

இன்­றைய உலகில் பொரு­ளா­தார அபி­வி­ருத்­தியே முக்­கி­ய­மா­னது என்ற சிந்­த­னையே மேலோங்­கி­யுள்­ளது. உலகம் முழு­வ­திலும் ஏறத்­தாழ எல்லா அர­சு­களும் பொரு­ளா­தார நல­னுக்கே முக்­கி­யத்­துவம் வழங்­கு­கின்­றன. இதன் அடிப்­ப­டையில், நீண்ட நெடுஞ்சாலைகளும், உயரமான கட்டடங்களும், சகலவற்றையும் விற்றுத் தீர்ப்பதுமே அபிவிருத்தி என்ற தோற்றப்பாட்டு சமூகமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பங்குச் சந்தை சடுதியாக சரிகையில் கவலைப்படும் அரசியல்வாதிகள், நாம் சுவாசிக்கும் காற்றோ, நாம் அருந்தும் நீரோ மாசுபடுவது பற்றி கரிசனை கொள்வது கிடையாது. இந்தப் பிரச்சினையின் அரசியல் பரிணாமத்தைப் புரிந்து கொள்வது அவசியம். இது பொருளாதார வளர்ச்சி, தேசியவாதம் என்ற இரட்டைத் தூண்களில் நிற்கின்றது. இந்த அரசியலானது மனிதகுலத்தின் ஒட்டுமொத்த சக்தியையும் உயரமான கட்டடங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக ஒன்று திரட்டுகிறது.

இந்தக் கட்டடங்கள் மூலம் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு சிறந்ததொரு வாழ்க்கை உறுதி செய்யப்படுகிறதா என்பது பற்றி கரிசனை செலுத்துவது கிடையாது. இதனை அமேசன் காட்டுத் தீ விவகாரம் உலகில் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது என்பதே உண்மை. இது பிரேஸிலின் உள்நாட்டுப் பிரச்சினை என்று பொல்சனாரோ கூறினாலும், அமேசன் காட்டுத் தீ ஒட்டுமொத்த உலகின் மீதும் தீவிர பாதிப்பை செலுத்துகிறது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அமேசன் என்பது உலகின் நுரையீரல் என்று மெக்ரோன் கூறிய கருத்து, தர்க்க ரீதியாக மிகைப்படுத்தப்பட்டதாக இருந்தாலும், உலக வளங்களைப் பாதுகாப்பது சகலரதும் கூட்டுப் பொறுப்பு என்பதையும் நாம் மறந்து விட முடியாது.

Comments (0)
Add Comment