சுவிஸ் பேர்னில் உள்ள தமிழ் வர்த்தக நிலையத்துக்கு, ஊழியர் தேவை..! (அறிவித்தல்)

சுவிஸ் பேர்னில் உள்ள தமிழ் வர்த்தக நிலையத்துக்கு, ஊழியர் தேவை..! (அறிவித்தல்)

SR Fresh Food
Bern str 24
3072 Ostermundigen

எமது கடைக்கு வேலைக்கு, ஆட்கள் தேவை…
விருப்பமானவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும்.
031/862 1000

Mitarbeiter gesucht!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir flexible Mitarbeiter.

Filiale:
SR Fresh Food
Bernstrasse 24
3072 Ostermundigen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nutzen Sie Ihre Chance!

Rufen Sie uns auf die folgende Nummer an:
031 862 10 00

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Comments (0)
Add Comment