பொதுக்கிணறுகளை வெட்டுபவர்கள், சொர்க்கத்துக்கு போவார்கள்.. வாழ்த்துகிறோம்..! -மாகோ சி.கனகலிங்கம். (வாழ்த்துச் செய்தி)

பொதுக்கிணறுகளை வெட்டுபவர்கள், சொர்க்கத்துக்கு போவார்கள்.. வாழ்த்துகிறோம்..! -மாகோ சி.கனகலிங்கம். (வாழ்த்துச் செய்தி)

சுவிஸ் புங்குடுதீவு ஒன்றியத்தின் விழா மலரில் வாழ்த்துச் செய்தி அனுப்பியவர்கள் வாழ்த்துக்களை தினம் ஒன்றாக பிரசுரிக்க உள்ளோம்.. அந்த வகையில் இவ்விழாவின் பிரதம விருந்தினர் திரு.மாகோ.சி.கனகலிங்கம் அவர்களின் வாழ்த்துச் செய்தியில் இருந்து ஆரம்பித்து உள்ளோம்…

Comments (0)
Add Comment