புளியம்பொக்கனை நாகதம்பிரான் ஆலய வருடாந்த பொங்கல்: பண்டங்களுடன் புறப்பட்ட மாட்டு வண்டில்கள்..!! (படங்கள்)

வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கிளிநொச்சி புளியம்பொக்கனை நாகதம்பிரான் ஆலயத்தின் வருடாந்த பங்குனி உத்தர பொங்கல் நிகழ்வுக்குரிய பண்டங்கள் சேகரிக்கப்பட்ட மாட்டு வண்டிகள் இன்று ஆலயத்தைச் சென்றடைந்தன.

வருடந்தோறும் பங்குனி உத்தரப் பொங்கலுக்கு எட்டு நாள் களுக்கு முன் விளக்கு வைக்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்று, பொங்கலுக்கான பண்டங்களை சேகரிக்கும் மாட்டு வண்டிகள் யாழ்ப்பாணம் புத்தூர் நோக்கி புறப்படும். அவ்வாறு புறப்படும் மாட்டு வண்டிகள் பொங்கலுக்கான பண்டங்களை சேகரித்துக்கொண்டு பொங்கல் தினமான பங்குனி உத்தர நாளன்று ஆலயத்தைச் சென்றடையும்.

அவ்வாறே இன்று பண்டங்களை சேகரித்த மாட்டு வண்டிகள் புத்தூரிலிருந்து ஏ9 முதன்மை வீதி வழியாக பரந்தனைச் சென்றடைந்து, அங்கிருந்து பரந்தன் முல்லைத்தீவு வீதி ஊடாக புளியம்பொக்கனை ஆலயத்தைச் சென்றடைந்துள்ளன.

Comments (0)
Add Comment