புங்குடுதீவு அம்பலவாணர் கலையரங்கு இரண்டாமாண்டு நிறைவு விழாவின் அழைப்பிதழ்..! (அறிவித்தல்)

புங்குடுதீவு அம்பலவாணர் கலையரங்கு இரண்டாமாண்டு நிறைவு விழாவின் அழைப்பிதழ்..! (அறிவித்தல்)

தகவல்… “கலைப்பெருமன்றம்”, அம்பலவாணர் கலையரங்கம் புங்குடுதீவு.

Comments (0)
Add Comment