யாழ்ப்பாணம் – நல்லூர் சீரடி சாயி கோவில் தேர்த் திருவிழா!! (படங்கள்)

யாழ்ப்பாணம் – நல்லூர் சீரடி சாயி கோவில் தேர்த் திருவிழா இன்று(30.09.2020) காலை பக்திபூர்வமாக இடம்பெற்றது.

படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்

Comments (0)
Add Comment