இஸ்லாமிய செய்தி

இலவச உம்ரா; 5ஆவது குழுவுக்கான பயண ஆவணங்கள் கையளிப்பு..!! (படங்கள்)

இலவச உம்ரா; 5ஆவது குழுவுக்கான பயண ஆவணங்கள் கையளிப்பு..!! (படங்கள்)

30 October 2016 0 Comments Read More →
உம்ரா திட்டத்துக்கான பயண ஆவணங்கள் கையளிப்பு..!! (படங்கள்)

உம்ரா திட்டத்துக்கான பயண ஆவணங்கள் கையளிப்பு..!! (படங்கள்)

24 October 2016 0 Comments Read More →
திருகோணமலை கந்தளாயில் புதிய பள்ளிவாசல் திறந்து வைப்பு..!!

திருகோணமலை கந்தளாயில் புதிய பள்ளிவாசல் திறந்து வைப்பு..!!

23 October 2016 0 Comments Read More →
இஸ்லாமிய கலாசார உடையுடன் விளையாடி தேசிய ரீதியில் 02ம் இடம் பெற்ற முஸ்லிம் சகோதரி..!! (படங்கள்)

இஸ்லாமிய கலாசார உடையுடன் விளையாடி தேசிய ரீதியில் 02ம் இடம் பெற்ற முஸ்லிம் சகோதரி..!! (படங்கள்)

22 October 2016 0 Comments Read More →
கொழும்பு டி. எஸ். சேனாநாயக்க கல்லூரியின் 35 வருடாந்த இஸ்லாமிய தின நிகழ்வு..!! (படங்கள்)

கொழும்பு டி. எஸ். சேனாநாயக்க கல்லூரியின் 35 வருடாந்த இஸ்லாமிய தின நிகழ்வு..!! (படங்கள்)

19 October 2016 0 Comments Read More →
புதிதாக அமைக்கப்பட்ட ‘மஸ்ஜிதுல் குலபா உர் ராஸீதின் ஜும்மா பள்ளிவாசல்..!! (படங்கள்)

புதிதாக அமைக்கப்பட்ட ‘மஸ்ஜிதுல் குலபா உர் ராஸீதின் ஜும்மா பள்ளிவாசல்..!! (படங்கள்)

16 October 2016 0 Comments Read More →
ஹிஸ்புல்லாஹ்வின் முயற்சியில் ஜும்மா பள்ளிவாயல்..!! (படங்கள்)

ஹிஸ்புல்லாஹ்வின் முயற்சியில் ஜும்மா பள்ளிவாயல்..!! (படங்கள்)

15 October 2016 0 Comments Read More →