கவிதைகள்

சனி நீராடு…!!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

சனி நீராடு…!!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

இல்லை..!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

இல்லை..!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

சுருட்டு..!! (உண்மைக் கவிதை) -நோர்வே நக்கீரா

சுருட்டு..!! (உண்மைக் கவிதை) -நோர்வே நக்கீரா

காவுபோன பேச்சும், எழுத்தும்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

காவுபோன பேச்சும், எழுத்தும்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

நாளைய காதலர் தினத்தை ஒட்டி எழுதப்பட்ட “காதல்திவசம்” எனும் கவிதை.. -நோர்வே நக்கீரா

நாளைய காதலர் தினத்தை ஒட்டி எழுதப்பட்ட “காதல்திவசம்” எனும் கவிதை.. -நோர்வே நக்கீரா

நேற்று நோர்வேயில் தாயர்தினம்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

நேற்று நோர்வேயில் தாயர்தினம்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

ஊருக்குப் போவது எப்போது? உரிமையாய் வாழ்வது எப்போது??? (கவிதை)

ஊருக்குப் போவது எப்போது? உரிமையாய் வாழ்வது எப்போது??? (கவிதை)

இன்ஷா அல்லாஹ்…! -உம்மத்தில் ஒருவன் (கவிதை)

இன்ஷா அல்லாஹ்…! -உம்மத்தில் ஒருவன் (கவிதை)

தலைமைகளே… தலைவர்களே…! (உம்மத்தில் ஒருவன்) -கவிதை-

தலைமைகளே… தலைவர்களே…! (உம்மத்தில் ஒருவன்) -கவிதை-

“-சொல் மந்திரம்- -செயல் எந்திரம்-” “-தலை-” கார்த்திகை-26 சிறப்புக்கவிதை!

“-சொல் மந்திரம்- -செயல் எந்திரம்-” “-தலை-” கார்த்திகை-26 சிறப்புக்கவிதை!

வயதான வாலிபம் ..! (கவிதை)

வயதான வாலிபம் ..! (கவிதை)

கடவுள் தான் காப்பாத்த வேணும்… (கவிதை)

கடவுள் தான் காப்பாத்த வேணும்… (கவிதை)