கவிதைகள்

வித்தியா கொலை வழக்கில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களது, உள்ளக் குமுறல்களின் வெளிப்பாடு… (கவிதை வடிவில்)

வித்தியா கொலை வழக்கில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களது, உள்ளக் குமுறல்களின் வெளிப்பாடு… (கவிதை வடிவில்)

21 July 2016 0 Comments Read More →
காசுமரம்…. -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

காசுமரம்…. -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

29 April 2016 0 Comments Read More →
உனது அவசரம் சாலைகளில் செல்லும் வண்டிகளுக்கு தெரியுமா..!! (கவிதை)

உனது அவசரம் சாலைகளில் செல்லும் வண்டிகளுக்கு தெரியுமா..!! (கவிதை)

28 April 2016 0 Comments Read More →
காத்திருப்பு…. -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

காத்திருப்பு…. -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

18 April 2016 0 Comments Read More →
முதல் காதல்..!!  (கவிதை)

முதல் காதல்..!! (கவிதை)

31 March 2016 0 Comments Read More →
ஆண் கற்ப்புக்கு இலக்கணம் உண்டா..!! (கவிதை)

ஆண் கற்ப்புக்கு இலக்கணம் உண்டா..!! (கவிதை)

30 March 2016 0 Comments Read More →
அடிமை விலங்கை உடைத்தெறி பெண்ணே!- கவிஞர் ஆ.மதுராங்கி

அடிமை விலங்கை உடைத்தெறி பெண்ணே!- கவிஞர் ஆ.மதுராங்கி

8 March 2016 0 Comments Read More →
 
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com