கவிதைகள்

உழுது வேரோடு வெட்டியெறி வந்தேறிகளை… பொங்கலே பொங்கிவிடு -நோர்வே நக்கீரா

உழுது வேரோடு வெட்டியெறி வந்தேறிகளை… பொங்கலே பொங்கிவிடு -நோர்வே நக்கீரா

14 January 2016 0 Comments Read More →
பிறக்கும் வருடத்தில், எடடா ஒரு சத்தியம்…!! -நோர்வே நக்கீரா

பிறக்கும் வருடத்தில், எடடா ஒரு சத்தியம்…!! -நோர்வே நக்கீரா

31 December 2015 0 Comments Read More →
பரம்பொருள் அறியாப் பார்பணன்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

பரம்பொருள் அறியாப் பார்பணன்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

17 November 2015 0 Comments Read More →
சோழியபுர மைந்தனின் தேர்தல் கவிதை..!

சோழியபுர மைந்தனின் தேர்தல் கவிதை..!

15 August 2015 0 Comments Read More →
பிற விற நாட்கள்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

பிற விற நாட்கள்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

சதைதேடும் மனித மிருகங்கள்.. -முல்லைமைந்தன் (கவிதை)

சதைதேடும் மனித மிருகங்கள்.. -முல்லைமைந்தன் (கவிதை)

பரம்பரையே வேண்டாம்..!!  (கவிதை)

பரம்பரையே வேண்டாம்..!! (கவிதை)

மே தினம்…!!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

மே தினம்…!!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

தொங்கும் உறவு…??!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

தொங்கும் உறவு…??!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

28 April 2015 0 Comments Read More →
சனி நீராடு…!!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

சனி நீராடு…!!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

11 April 2015 0 Comments Read More →
இல்லை..!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

இல்லை..!! -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

31 March 2015 0 Comments Read More →
சுருட்டு..!! (உண்மைக் கவிதை) -நோர்வே நக்கீரா

சுருட்டு..!! (உண்மைக் கவிதை) -நோர்வே நக்கீரா

23 March 2015 0 Comments Read More →
காவுபோன பேச்சும், எழுத்தும்…  -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

காவுபோன பேச்சும், எழுத்தும்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

18 February 2015 0 Comments Read More →
நாளைய காதலர் தினத்தை ஒட்டி எழுதப்பட்ட “காதல்திவசம்” எனும் கவிதை.. -நோர்வே நக்கீரா

நாளைய காதலர் தினத்தை ஒட்டி எழுதப்பட்ட “காதல்திவசம்” எனும் கவிதை.. -நோர்வே நக்கீரா

13 February 2015 0 Comments Read More →
நேற்று நோர்வேயில் தாயர்தினம்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

நேற்று நோர்வேயில் தாயர்தினம்… -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

9 February 2015 0 Comments Read More →
ஊருக்குப் போவது எப்போது? உரிமையாய் வாழ்வது எப்போது??? (கவிதை)

ஊருக்குப் போவது எப்போது? உரிமையாய் வாழ்வது எப்போது??? (கவிதை)

1 February 2015 0 Comments Read More →
இன்ஷா அல்லாஹ்…! -உம்மத்தில் ஒருவன் (கவிதை)

இன்ஷா அல்லாஹ்…! -உம்மத்தில் ஒருவன் (கவிதை)

13 December 2014 0 Comments Read More →
தலைமைகளே… தலைவர்களே…!   (உம்மத்தில் ஒருவன்) -கவிதை-

தலைமைகளே… தலைவர்களே…! (உம்மத்தில் ஒருவன்) -கவிதை-

5 December 2014 0 Comments Read More →
“-சொல் மந்திரம்- -செயல் எந்திரம்-” “-தலை-” கார்த்திகை-26 சிறப்புக்கவிதை!

“-சொல் மந்திரம்- -செயல் எந்திரம்-” “-தலை-” கார்த்திகை-26 சிறப்புக்கவிதை!

26 November 2014 0 Comments Read More →
வயதான வாலிபம் ..! (கவிதை)

வயதான வாலிபம் ..! (கவிதை)

16 November 2014 0 Comments Read More →
கடவுள் தான் காப்பாத்த வேணும்… (கவிதை)

கடவுள் தான் காப்பாத்த வேணும்… (கவிதை)

13 November 2014 0 Comments Read More →