கவிதைகள்

காசுமரம்…. -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

காசுமரம்…. -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

29 April 2016 0 Comments Read More →
உனது அவசரம் சாலைகளில் செல்லும் வண்டிகளுக்கு தெரியுமா..!! (கவிதை)

உனது அவசரம் சாலைகளில் செல்லும் வண்டிகளுக்கு தெரியுமா..!! (கவிதை)

28 April 2016 0 Comments Read More →
காத்திருப்பு…. -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

காத்திருப்பு…. -நோர்வே நக்கீரா (கவிதை)

18 April 2016 0 Comments Read More →
முதல் காதல்..!!  (கவிதை)

முதல் காதல்..!! (கவிதை)

31 March 2016 0 Comments Read More →
ஆண் கற்ப்புக்கு இலக்கணம் உண்டா..!! (கவிதை)

ஆண் கற்ப்புக்கு இலக்கணம் உண்டா..!! (கவிதை)

30 March 2016 0 Comments Read More →
அடிமை விலங்கை உடைத்தெறி பெண்ணே!- கவிஞர் ஆ.மதுராங்கி

அடிமை விலங்கை உடைத்தெறி பெண்ணே!- கவிஞர் ஆ.மதுராங்கி

8 March 2016 0 Comments Read More →
உழுது வேரோடு வெட்டியெறி வந்தேறிகளை… பொங்கலே பொங்கிவிடு -நோர்வே நக்கீரா

உழுது வேரோடு வெட்டியெறி வந்தேறிகளை… பொங்கலே பொங்கிவிடு -நோர்வே நக்கீரா

14 January 2016 0 Comments Read More →
பிறக்கும் வருடத்தில், எடடா ஒரு சத்தியம்…!! -நோர்வே நக்கீரா

பிறக்கும் வருடத்தில், எடடா ஒரு சத்தியம்…!! -நோர்வே நக்கீரா

31 December 2015 0 Comments Read More →