“புளொட்” அமைப்பின் இந்திய பயிற்சி முகாம் (1985) காட்சிகள்.. -001 (படங்கள் & வீடியோ வடிவில்)

“புளொட்” அமைப்பின் இந்திய பயிற்சி முகாம் (1985) காட்சிகள்.. (வீடியோ வடிவில்) தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகத்தின் (புளொட்) பின்தளத்தில் (இந்தியாவில்) இருந்த பயிற்சி முகாம்.. (1985) -001 “புளொட்” அமைப்பின் இந்திய பயிற்சி முகாம் (1985) வீடியோக்கள் தொடர்ச்சியாக “அதிரடி” இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.. (வீடியோ உதவி…- சுவிஸ்ரஞ்சன், புளொட்.) ** “புளொட்” அமைப்பின் பல்வேறு விதமான சிறப்புமிக்க விடீயோக்களை, “அதிரடி” இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யும் வகையில் “அதிரடி”யுடன் தொடர்பில் உள்ள “சுவிஸ்ரஞ்சன்” அவர்களிடம் கதைத்துள்ளோம்.. … Continue reading “புளொட்” அமைப்பின் இந்திய பயிற்சி முகாம் (1985) காட்சிகள்.. -001 (படங்கள் & வீடியோ வடிவில்)