“புளொட்” அமைப்பின், இந்திய பயிற்சி முகாம் (1985) காட்சிகள்.. -003 (படங்கள் & வீடியோ வடிவில்)

“புளொட்” அமைப்பின் இந்திய பயிற்சி முகாம் (1985) காட்சிகள்.. (வீடியோ வடிவில்) தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகத்தின் (புளொட்) பின்தளத்தில் (இந்தியாவில்) இருந்த பயிற்சி முகாம்.. (1985) -003 “புளொட்” அமைப்பின் இந்திய பயிற்சி முகாம் (1985) வீடியோக்கள் தொடர்ச்சியாக “அதிரடி” இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.. வீடியோ உதவி…- சுவிஸ்ரஞ்சன், புளொட். (“புளொட்” அமைப்பின் பல்வேறு விதமான சிறப்புமிக்க விடீயோக்களை, தொடர்ச்சியாக “அதிரடி”யில் பதிவேற்றம் செய்வோம்.. நன்றி. -“அதிரடி” நிர்வாகம்..) “புளொட்” அமைப்பின் இந்திய பயிற்சி முகாம் … Continue reading “புளொட்” அமைப்பின், இந்திய பயிற்சி முகாம் (1985) காட்சிகள்.. -003 (படங்கள் & வீடியோ வடிவில்)