பிரான்சில் நடைபெறவுள்ள, 30 ஆவது வீரமக்கள் தினம் நிகழ்வு… (அறிவித்தல்)

பிரான்சில் நடைபெறவுள்ள, 30 ஆவது வீரமக்கள் தினம் நிகழ்வு… (அறிவித்தல்) தேசிய இன விடுதலைப் போராட்டத்தில் இன்னுயிரை ஈத்த கழக கண்மணிகள், அனைத்து இயக்க போராளிகள், பொதுமக்கள் மற்றும் அனைவருக்குமான எமது அஞ்சலி நிகழ்வு. இடம் : 21 Rue villot 93120 la courneuve காலம்: 21 July 2019 , பிற்பகல் 3 மணி முதல்… தொடர்புகளுக்கு… 0033753265173, 0033605750086, 0033751179646. நிகழ்ச்சி நிரல்.. இன்னுயிரை ஈத்த அனைவருக்குமான மெளன அஞ்சலி, வரவேற்பு உரையும்,சகோதர … Continue reading பிரான்சில் நடைபெறவுள்ள, 30 ஆவது வீரமக்கள் தினம் நிகழ்வு… (அறிவித்தல்)