மாணிக்கதாசன் நற்பணி மன்றம் ஊடாக, “புளொட்” தோழரால் யாழில் வழங்கப்பட்ட வாழ்வாதார உதவி.. (படங்கள்)

மாணிக்கதாசன் நற்பணி மன்றம் ஊடாக, “புளொட்” தோழரால் யாழில் வழங்கப்பட்ட வாழ்வாதார உதவி.. (படங்கள்) தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகத்தின் (புளொட்) உபதலைவரும், இராணுவத் தளபதியுமான அமரர் மாணிக்கதாசன் அவர்களின் நினைவுதினமன்று புலம்பெயர் புளொட் தோழர்களின் நிதிப் பங்களிப்பில் சில வாழ்வாதார உதவிகளை மேற்கொண்டு இருந்தோம். அதில் ஒருவரான புளொட் சுவிஸ் கிளை உறுப்பினர் திரு. தேவண்ணர் (கிளாரூஷ்) “தான் மிகவிரைவில் தாயகம் செல்லவுள்ளதால், அங்கு நாம் குறிப்பிடும் இடத்தில் நாம் குறிப்பிடும் பயனாளிக்கு, நாம் குறிப்பிடும் … Continue reading மாணிக்கதாசன் நற்பணி மன்றம் ஊடாக, “புளொட்” தோழரால் யாழில் வழங்கப்பட்ட வாழ்வாதார உதவி.. (படங்கள்)