;
Athirady Tamil News

க.பொ.த (சா/த) பரீட்சை – அகில இலங்கை ரீதியில் ஆறு முதலிடங்கள்..!!

0

2017 ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற க.பொ.த (சா/த) பரீட்சையில் சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்று அகில இலங்கை ரீதியாக முதலாவது இடத்தை ஆறு மாணவர்கள் பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.

கசுனி செனவிரத்ன : கம்பஹா ரத்னாவலி மகளிர் வித்தியாலயம்

சமோதி சுபசிங்க : கம்பஹா ரத்னாவலி மகளிர் வித்தியாலயம்

நவோத்யா ரணசிங்க : கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலை

லிமாஷா அமந்நி விமலவீர : கண்டி மஹாமாயா மகளிர் பாடசாலை

ரன்தி லக்பிரியா : மாத்தறை சுஜாதா வித்தியாலயம்

கவீஷ பிரீத்திசாத் இரத்தினபுரி சீவலி மத்திய மகா வித்தியாலயம்

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × 3 =

*