;
Athirady Tamil News

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் முதல் நிலை பெற்ற மாணவர் விபரம்!!

0

வெளியாகியுள்ள உயர்தரப் பெறுபேறுகளின் அடிபடையில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் முதல் நிலை பெற்ற மாணவர் விபரம்

* புதிய பாடத்திட்டம்

உயிரியல்- விமலேஸ்வரன் பவிக்சன் (A,2B), கிளிநொச்சி மகாவித்தியாலயம்

பொறியியல் தொழில்நுட்பம்- கண்ணப்பமூர்த்தி சுபாஞ்சன்(2A,B), பளை மத்திய கல்லூரி

உயிர்முறை தொழினுட்பவியல்- R.மதுசாளினி (3B) ,முழங்காவில் மகாவித்தியாலயம்

கணிதம்- சிவராஜா றேனுஜன் (3A)
கிளிநொச்சி மத்திய மகாவித்தியாலயம்

கலை- சுந்தரலிங்கம் பிரணவி (3A), கிளிநொச்சி மத்திய மகாவித்தியாலயம்

வணிகம்-பாலச்சந்திரன் கிருபாளினி (3A)
அக்கராயன் மகாவித்தியாலயம்

* பழைய பாடத்திட்டம்

உயிரியல்- சிலக்சனா தர்மகுலசூரியர் (2a,b)
, கிளிநொச்சி இந்துக் கல்லூரி

உயிர் முறமை தொழினுட்ம்- சுந்தரமூர்த்தி சுவாகி (2B,C) ,கிளிநொச்சி மத்திய மகாவித்தியாலயம்

வணிகம்- சுபாஸ் (2A,B) ,முருகானந்த கல்லூரி

கணிதம்- வின்சன்றிபோல்ட் கிருசா (A,2B) ,
கிளிநொச்சி மத்திய மகாவித்தியாலயம்

கலை- சிவனேசன் தர்சி (3A)
வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி
“அதிரடி” இணையத்துக்காக வன்னியில் இருந்து “வன்னியூரான்”

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 + twenty =

*