மாத்தறை மாவட்டம் தெனியாய தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள்!!

மாத்தறை மாவட்டம் தெனியாய தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வௌியாகியுள்ளன. அதன்படி, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 51681 ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 11619 தேசிய மக்கள் சக்தி – 4332 ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 1783 பொது தேர்தல் 2020 – ரத்கம தொகுதிக்கான முடிவுகள்!! பொது தேர்தல் 2020 – மாத்தறை மாவட்ட தபால் மூல … Continue reading மாத்தறை மாவட்டம் தெனியாய தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள்!!