பொது தேர்தல் 2020 – ஹக்மன தொகுதியில் மொட்டுக்கு பாரிய வெற்றி!

மாத்தறை மாவட்டம் ஹக்மன தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வௌியாகியுள்ளன. அதன்படி, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பாரிய வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 52,245 ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 8,707 தேசிய மக்கள் சக்தி – 3,777 ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 936 மாத்தறை மாவட்டம் தெனியாய தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள்!! பொது தேர்தல் 2020 – ரத்கம தொகுதிக்கான முடிவுகள்!! … Continue reading பொது தேர்தல் 2020 – ஹக்மன தொகுதியில் மொட்டுக்கு பாரிய வெற்றி!