பொது தேர்தல் 2020 – பிபில தொகுதியின் தேர்தல் முடிவு!!

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் மொனராகல மாவட்டம் பிபில தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. அதனடிப்படையில் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன வெற்றி பெற்றுள்ளது. போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன – 42955 ஐக்கிய மக்கள் சக்தி – 13458 தேசிய மக்கள் சக்தி – 2480 ஐக்கிய தேசிய கட்சி – 1137 பொது தேர்தல் 2020 – வெலிமட தொகுதியின் வெற்றியும் மொட்டிற்கு!! பொது தேர்தல் … Continue reading பொது தேர்தல் 2020 – பிபில தொகுதியின் தேர்தல் முடிவு!!