நிறைவேறியது ’20’ ! ஆதரவு 156; எதிர்ப்பு 65!!

அரசியலமைப்புக்கான 20 ஆவது திருத்தம் 91 மேலதிக வாக்குகளால் சற்று முன்னர் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. ஆதரவாக 156 வாக்குகளும் எதிராக 65 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டன. எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பலரும் ஆதரவாக வாக்களித்தனர். ஜனாதிபதி மீது இருக்கும் நம்பிக்கையில் 20 ஐ ஆதரிக்கின்றோம்; அமைச்சர் டக்ளஸ்!! அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இருபதாவது திருத்தத்திற்கு எதிராக வாக்களிக்கவேண்டும்- ஐக்கியதேசிய கட்சி!! 20வது திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க சுதந்திரக்கட்சி தீர்மானம்!! Free Download WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes FreeDownload WordPress … Continue reading நிறைவேறியது ’20’ ! ஆதரவு 156; எதிர்ப்பு 65!!