வவுனியா வைத்தியசாலையில் இருந்து இரு வைத்தியர் மற்றும் 10 தாதியர்களை பொலனறுவை கொரோனா வைத்தியசாலைக்கு வருமாறு அழைப்பு!!

வவுனியா வைத்தியசாலையில் இருந்து இரு வைத்தியர் மற்றும் 10 தாதியர்களை பொலனறுவை கொரோனா வைத்தியசாலைக்கு வருமாறு அழைப்பு வவுனியா வைத்தியசாலையில் இருந்து இரு வைத்தியர் மற்றும் 10 தாதியர்களை பொலனறுவை கொரோனா வைத்தியசாலைக்கு கடமைக்கு வருமாறு சுகாதார அமைச்சினால் அநறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வவுனியா வைத்தியசாலையில் வைத்தியர்கள், தாதியர்கள் பற்றாக்குறையாகவுள்ளனர். இவ்வாறான நிலையில் பொலநறுவையில் உள்ள கொரோனா நோயாளர் வைத்தியசாலைக்கு வவுனியா வைத்தியசாலையில் இருந்து வைத்தியர், தாதியர்களை அவசரமாக அழைக்கப்பட்டுள்ளனர். வவுனியா வைத்தியசாலையில் இருந்து இரு வைத்தியர், 10 … Continue reading வவுனியா வைத்தியசாலையில் இருந்து இரு வைத்தியர் மற்றும் 10 தாதியர்களை பொலனறுவை கொரோனா வைத்தியசாலைக்கு வருமாறு அழைப்பு!!