;
Athirady Tamil News

சதுரங்க போட்டி-2022 : சபீலுல் லமா மூன்றாம் இடத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்டார்.!!

0

Pro Knights Chess Academy இன் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற கிழக்கு மாகாண சதுரங்க போட்டி கமு/ மழ்ஹறுஸ் ஸம்ஸ் மஹா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் 250 க்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.

12 வயது பகுப்பில் பங்கேற்று, கமு/ கமு/ அல்- ஹிலால் வித்தியாலயதில் தரம் இரண்டில் கல்வி பயிலும் மாணவி சபீலுல் லமா மூன்றாம் இடத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்டார். இப்போட்டிகள் தனித்தனியாக வயது பிரிவினருக்கு, ஐந்து சுற்றுகள் கொண்டதாக நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு பல பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

சிறுவயதில் 12 வயதினரோடு வெற்றி பெற்ற சபீலுல் லமாஹ் அவர்களுக்கு தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் றமீஸ் அபூபக்கர் அவர்களினால் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.