;
Athirady Tamil News

பல்சுவைக்” குறுஞ்செய்திகளின் தொகுப்பு… “செய்தித் துணுக்குகள்” பகுதி-1..!! (10.02.2018)

0

இராணுவம் நடத்தும் பாடசாலைகளை கல்வி அமைச்சிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்

இலங்கை இரா­ணு­வத்­தினால் நடத்­தப்­படும் பாட­சா­லை­களை உட­ன­டி­யாக கல்வி அமைச்­சிடம் கைய­ளிக்க வேண்டும் என்று ஐ.நா குழு வலி­யு­றுத்­தி­யுள்­ளது.

சிறுவர் உரி­மைகள் தொடர்­பான ஐ.நா. குழு, இலங்கை தொடர்­பான கண்­ட­றி­வுகள் குறித்து நேற்­று­முன்­தினம் வெளி­யிட்­டுள்ள அறிக்­கை­யி­லேயே இவ்­வாறு கூறி­யுள்­ளது.

ஜெனி­வாவில் ஜன­வரி 15ஆம் திகதி தொடக்கம், பெப்­ர­வரி 02ஆம் திகதி வரை சிறுவர் உரி­மைகள் தொடர்­பான ஐ.நா குழுவின் கூட்டம் இடம்­பெற்­றி­ருந்­தது. இதில் இலங்கை, குவாட்­ட­மாலா, பனாமா, சிஷெல்ஸ், ஸ்பெய்ன், சொலமன் தீவுகள், பாலோ மற்றும் மார்ஷல் தீவு­களில் சிறு­வர்­களின் நிலை­மைகள் தொடர்­பாக ஆரா­யப்­பட்­டது.

இந்தக் கூட்­டத்தின் முடிவில் இலங்கை தொட­ர­்பாக வெளி­யி­டப்­பட்­டுள்ள அறிக்­கையில்,

“இலங்கை இரா­ணு­வத்­தினர் நடத்தும் பாட­சா­லை­களை கல்வி அமைச்­சிடம் கைய­ளிக்­கப்­ப­டு­வதை உறு­திப்­ப­டுத்த வேண்டும்.

கடெற் படை­ய­ணிக்­கான பயிற்­சியை இரா­ணுவ செயற்­பா­டு­க­ளுக்குள் உள்­ள­டக்கக் கூடாது. அனைத்­து­லக குற்­ற­வியல் நீதி­மன்றம் தொடர்­பான, ரோம் உடன்­பாடு மற்றும் ஜெனிவா பிர­க­ட­னங்கள் தொடர்­பான மேலதிக நெறிமுறைகளை ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்” என்று வலியுறுத் தப்பட்டுள்ளது.

கறுப்புப் பட்­டி­யலில் இலங்கை

இலங்­கை­யா­னது ஐரோப்­பிய ஒன்­றி­யத்தின் பண மோசடி மற்றும் தீவி­ர­வா­தி­க­ளுக்கு நிதி­வ­ச­தி­ய­ளிக்­கின்­றமை தொடர்பில் அதி உயர் அபாய நிலை­யி­லுள்ள மூன்றாம் உலக நாடுகள் பட்­டி­யலில் சேர்த்துக் கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ளது.

பண மோச­டிக்கு எதி­ராக நட­வ­டிக்கை எடுப்­பதில் மூலோ­பாய குறை­பாட்­டை­யு­டைய மற்றும் தீவி­ர­வா­தத்­திற்கு நிதி­வ­ச­தி­ய­ளிக்கும் ஆட்­சி­மு­றை­களை கருத்­திற்­கொண்டு ஐரோப்­பிய ஒன்­றி­ய­மல்­லாத நாடு­களை உள்­ள­டக்­கிய மேற்­படி ஐரோப்­பிய ஆணை­யகப் பட்­டி­யலில் தியூ­னி­ஸியா, இலங்கை, திரி­னிடாட் மற்றும் டொபாகோ உள்­வாங்­கப்­ப­டு­வதை நிரா­க­ரிக்க ஐரோப்­பிய பாரா­ளு­மன்­றத்தைச் சேர்ந்த சில உறுப்­பி­னர்கள் தீவிர முயற்சி எடுத்துக் கொண்ட போதும், அவர்கள் அதற்குத் தேவை­யான 376 அறுதிப் பெரும்­பான்மை வாக்­கு­களை எட்டத் தவ­றி­யி­ருந்­த­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

கடந்த புதன்­கி­ழமை இடம்­பெற்ற இந்தப் பிரச்­சினை தொடர்­பான வாக்­க­ளிப்பில் மேற்­படி நட­வ­டிக்­கைக்கு ஆத­ர­வாக 357 வாக்­கு­களும் எதி­ராக 283 வாக்­கு­களும் அளிக்­கப்­பட்­டன. அதே­ச­மயம் 26 பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் இந்த வாக்­க­ளிப்பில் கலந்து கொள்­ள­வில்லை.

தியூ­னி­ஸியா இந்தப் பட்­டி­யலில் உள்­ள­டக்­கப்­ப­டு­வ­தற்கு எதிர்ப்புத் தெரி­வித்து ஐரோப்­பிய பாரா­ளு­மன்­றத்தைச் சேர்ந்த சில உறுப்­பி­னர்­களால் முன்­வைக்­கப்­பட்ட பிரே­ர­ணையை அடிப்­ப­டை­யாக வைத்து மேற்­படி வாக்­க­ளிப்பு நடத்­தப்­பட்­டது.

இந்­நி­லையில் வட ஆபி­ரிக்க நாடான தியூ­னி­ஸியா அந்தப் பட்­டி­யலில் உள்­வாங்­கப்­ப­டு­வது சரி­யா­ன­தல்ல என அந்தப் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் நம்­பு­கின்­றனர். அந்­நாட்டை இந்தப் பட்­டி­யலில் உள்­ள­டக்­கு­வது அந்­நாடு ஜன­நா­ய­கத்தை ஊக்­கு­விக்கும் வகை

யில் குற்­ற­வியல் செயற்­பா­டு­க­ளுக்கு எதி­ராக தனது நிதி முறை­மையைப் பலப்­ப­டுத்தும் வகையில் அண்­மையில் மேற்­கொண்­டி­ருந்த முன்­ன­டி­யெ­டுத்து வைப்­

பு­களை அங்­கீ­க­ரிக்கத் தவறும் ஒரு செயற்­பாடு என மேற்­படி உறுப்­பி­னர்கள் கரு­து­கின்­றனர். அத்­துடன் இலங்­கையும் திரி­னிடாட் டொபா­கோவும் தியூ­னி­ஸி­யா­வை­யொத்த செயற்­பா­டு­களை முன்­னெ­டுத்­துள்­ள­தாக அவர்கள் கூறு­கின்­றனர்.

ஐரோப்­பிய ஒன்­றி­யத்தின் பண மோச­டிக்கு எதி­ரான கோட்­பாட்டின் கீழான கடப்­பா­டு­களின் அங்­க­மாக ஐரோப்­பிய ஆணை­யகம் அதி உயர் அபாய நிலை­யி­லுள்ள மூன்றாம் உலக நாடு­களின் பட்­டி­யலை காலத்­துக்கு காலம் தயா­ரித்து வரு­கி­றது.

மேற்­படி பாராளு­மன்றம் இந்த கறுப்புப் பட்­டியல் குறித்த மறுப்­பாணை (வீற்றோ) அதி­கா­ரத்தைக் கொண்­டுள்­ளது. இது பண மோசடி மற்றும் தீவி­ர­வா­தி­க­ளுக்­கான நிதி­வ­ச­தி­ய­ளித்தல் என்­ப­வற்­றி­லி­ருந்து ஐரோப்­பிய நிதி­யியல் முறை­மையை பாது­காக்கும் ஐரோப்­பிய ஒன்­றி­யத்தின் கவ­ச­மாக நோக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

எனினும் இந்தப் பட்­டியல் பல மாத கால­மாக ஐரோப்­பிய ஆணை­ய­கத்­துக்கும் ஐரோப்­பிய பாரா­ளு­மன்­றத்­துக்­கு­மி­டையில் முரண்­பாடு நில­வு­வ­தற்கு ஒரு கார­ண­மாக அமைந்­தது.

.ஐரோப்­பிய பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் இதற்கு முன்னர் இது தொடர்பில் தயா­ரிக்­கப்­பட்ட இரு பட்­டி­யல்­களை அந்தப் பட்­டி­யல்­களைத் தொகுக்க ஆணை­ய­கத்தால் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டி­ருந்த முறை­மைக்கு எதிர்ப்புத் தெரி­வித்து நிரா­க­ரித்­தி­ருந்­தனர். அதன் பிற்­பாடு ஐரோப்­பிய பாரா­ளு­மன்றம் மற்றும் ஐரோப்­பிய ஆணை­யகம் ஆகிய இரு அமைப்­பு­களும் இந்த வருட இறு­தியில் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­ப­ட­வுள்ள நாடு­களை சேர்த்தல் மற்றும் நீக்­கு­த­லுக்­கான புதிய முறை­மை­யொன்று தொடர்பில் அண்­மை­யி­லேயே இணக்கம் கண்­டி­ருந்­தன.

இந்­நி­லையில் கடந்த டிசம்பர் மாத மத்­தியில் ஐரோப்­பிய ஆணை­யகம் சர்­வ­தேச நிதியில் செயற்­பாட்டு பணிக்­கு­ழுவின் வழி­ந­டத்­தலைப் பின்­பற்றும் அதன் வழக்­கத்தின் பிர­காரம் தியூ­னி­ஸி­யா­வையும் இலங்­கை­யையும் திரி­னிடாட் மற்றும் டொபா­கோ­வையும் தனது கறுப்புப் பட்­டி­யலில் உள்­வாங்கத் தீர்­மா­னித்­த­தை­ய­டுத்தே தற்­போ­தைய சர்ச்சை தோன்­றி­யுள்­ளது. நீதி, பாவ­னை­யாளர் மற்றும் பால்­நிலை சமத்­து­வத்­திற்­கான ஆணை­யாளர் வெரா ஜுவா­ரோவால் கடந்த திங்கட்கிழமை பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்பிக்

கப்பட்டிருந்த அறிக்கையில், தியூனிஸியாவை அந்தப் பட்டியலிலிருந்து அகற்ற சில ஐரோப்பிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருந்த கோரிக்கையை நிராகரித்திருந்தார்.

அந்நாட்டில் இது தொடர்பில் ஏற்படக் கூடிய முன்னேற்ற நிலையை இந்த வருடத்தில் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வரைவில் ஆணையகம் மீள்மதிப்பீடு செய்யும் எனத் தெரிவித்த அவர், ஆனால் தாம் இன்னும் அங்கு செல்லவில்லை என்று கூறினார்.

இலங்கை சிறையில் உள்ள 113 இந்திய மீனவர்கள் விடுதலை

எல்லை தாண்டி சட்­ட­வி­ரோத மீன்­பி­டியில் ஈடு­பட்ட இந்­திய மீன­வர்கள் 113 பேரை விடு­விக்க இலங்கை அர­சாங்கம் தீர்­மா­னித்­துள்­ளது. இந்­திய மீன­வர்­களை விடு­விக்கக் கோரி இந்­திய துணைத் தூத­ரகம் இலங்கை அர­சாங்­கத்­திற்கு விடுத்த பரிந்­து­ரைக்கு அமை­வாக இவர்­களை விடு­விக்க தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இலங்கை கடல் பரப்பில் எல்லை தாண்டி மீன்­பி­டியில் ஈடு­படும் இந்­திய மீன­வர்கள் தொடர்ச்­சி­யாக இலங்கை கடற்­ப­டை­யி­னரால் கைது­செய்­யப்­ப­டு­வது வழ­மை­யா­கி­யுள்ள நிலையில் இவ்­வாறு இலங்கை கடல் பரப்பில் சட்­ட­வி­ரோத மீன்­பி­டியில் ஈடு­பட்டு யாழ்ப்­பாணம் சிறையில் 121 தமி­ழக மீன­வர்கள் தடுத்து வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர்.

கடந்த மாதம் இலங்கை கடற்­ப­டையால் கைது­செய்­யப்­பட்ட மண்­டபம் பகுதி மீனவர் ஒருவர் விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று மண்­ட­பத்தில் உயிரிழந் துள்ளார். அவரின் இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொள்ள இந்­திய மீன­வர்­களை பிணையில் விடு­விக்க இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு இந்­திய துணைத் தூத­ரக அதி­கா­ரிகள் மூலம்

கோரிக்கை விடுக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது. அதனை தொடர்ந்து சிறையில் உள்ள மீன­வர்­களில் 113 மீன­வர்­க­ளை விடு­தலை செய்ய இலங்கை அர­சாங்கம் தீர்­மா­னித்­துள்­ளது.

இந்­திய மீன­வர்­களில் முதல் கட்­ட­மாக 113 மீன­வர்­களை விடு­தலை செய்ய சட்­டமா அதிபர் திணைக்­களம் உத்­த­ர­விட்­டுள்­ளது. 113 மீனவர்களையும் விடுதலை செய்ய இலங்கை அரசு உத்தரவிட்டதாக யாழ்.மீன் வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித் துள்ளனர்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

thirteen + nineteen =

*