அமரர் விஜயநாதன் அவர்களின் ஐந்தாமாண்டு நினைவாக “உலருணவுப் பொதிகள் வழங்கும்” நிகழ்வு.. (வீடியோ படங்கள்)

அமரர் விஜயநாதன் அவர்களின் ஐந்தாமாண்டு நினைவாக “உலருணவுப் பொதிகள் வழங்கும்” நிகழ்வு.. (வீடியோ படங்கள்) ################################## தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஆடைத் தொழிற்சாலை தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கும், மற்றும் மிகவும் கஷ்ரமான நிலையில் உள்ள தாய்மார்களுக்கும் அமரர் விஜயநாதன் அவர்களின் ஐந்தாமாண்டு நினைவாக அவரது குடும்பத்தின் நிதி பங்களிப்பில் “மாணிக்கதாசன் நற்பணி மன்றத்தின்” ஏற்பாட்டில் உலருணவுப் பொதிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. சுவிஸ் நாட்டில் வசிக்கும் குமாரண்ணை என அழைக்கப்படும் மக்கள் சேவகரும், சமய சமூகத் தொண்டரும், புளொட் சுவிஸ் கிளை உறுப்பினரும், … Continue reading அமரர் விஜயநாதன் அவர்களின் ஐந்தாமாண்டு நினைவாக “உலருணவுப் பொதிகள் வழங்கும்” நிகழ்வு.. (வீடியோ படங்கள்)