“கனவுகளுக்கு இறுதி சவப்பெட்டி ஊர்வலம்” !!

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் போராட்டம் தற்போது முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. “இளைஞர்களின் கனவுகளுக்கு இறுதி ஊர்வலம்” எனும் தொனிப்பொருளில் முன்னெடுக்கப்படும் அந்தப் போராட்டத்தில் மலர்வலயம் கொண்டுவரப்படுகின்றது. அத்துடன், சவப்பெட்டியையும் ஏந்தி வருகின்றனர். ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் போராட்டம் தற்போது முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. “இளைஞர்களின் கனவுகளுக்கு இறுதி ஊர்வலம்” எனும் தொனிப்பொருளில் முன்னெடுக்கப்படும் அந்தப் போராட்டத்தில் மலர்வலயம் கொண்டுவரப்படுகின்றது. அத்துடன், சவப்பெட்டியையும் ஏந்தி வருகின்றனர். கொழும்பு வீதிகளில் இரும்பு வேலிகள் !! உனக்கு இன்னும் எத்தனை உயிர்கள் தேவை !! … Continue reading “கனவுகளுக்கு இறுதி சவப்பெட்டி ஊர்வலம்” !!