புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்களின் விபரம் !!

புதிய அமைச்சரவை ஜனாதிபதி ​கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில், இன்று (20) காலை, சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டது. சுசில் பிரேமஜயந்த – கல்வி விஜேதாச ராஜபக்ஷ – நீதி, சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு டிரான் அலஸ் – பொது பாதுகாப்பு ஹரின் பெர்னாண்டோ – சுற்றுலா மற்றும் காணி மனுஷ நாணயக்கார – தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல – சுகாதாரம் ரமேஷ் பத்திரண- பெருந்தோட்டம் நிமல் சிறிபால டி சில்வா – துறைமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் விமானப் … Continue reading புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்களின் விபரம் !!