தாயக உறவுகளோடு சுவிஸ் திரு.திருமதி. “ஈழதர்சன் லெவீனா” தம்பதிகளின் திருமணக் கொண்டாட்டம்.. (படங்கள் வீடியோ)

தாயக உறவுகளோடு சுவிஸ் திரு.திருமதி. “ஈழதர்சன் லெவீனா” தம்பதிகளின் திருமணக் கொண்டாட்டம்.. (படங்கள் வீடியோ) ############################# இனிய திருமண நல்வாழ்த்துக்கள்.. “ஈழதர்சன் லெவீனா” குறையாத அன்பும், புரிந்து கொள்ளும் அன்பும், விட்டுக் கொடுக்காத பண்பும் கொண்டு இன்று போல் என்றும் சந்தோசமாக இருக்க நீங்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் வைத்திருக்கும் அன்பும் காதலும் என்று தொடர்ந்து வளரட்டும்..! இணைந்த இரு கரம் அன்பில் எழுதிய காவியம் இல்லறம்..! இன்று போல என்றும் இல்லறம் சிறப்பாக இருக்க இனிய … Continue reading தாயக உறவுகளோடு சுவிஸ் திரு.திருமதி. “ஈழதர்சன் லெவீனா” தம்பதிகளின் திருமணக் கொண்டாட்டம்.. (படங்கள் வீடியோ)