முகநூலில் இருந்து

இது சட்டத்துறை சார்ந்த நண்பர்களிடம் உதவி கோரும் பகிர்வு…!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

இது சட்டத்துறை சார்ந்த நண்பர்களிடம் உதவி கோரும் பகிர்வு…!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

12 February 2017 0 Comments Read More →
எழுகதமிழ் பேரணியில் டயலொக்கிற்கு விளம்பரம் செய்தாரா விக்கி? (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

எழுகதமிழ் பேரணியில் டயலொக்கிற்கு விளம்பரம் செய்தாரா விக்கி? (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

11 February 2017 0 Comments Read More →
தடம் மாறுகிறதா நல்லுர் ஆலய நிர்வாகம்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

தடம் மாறுகிறதா நல்லுர் ஆலய நிர்வாகம்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

3 February 2017 0 Comments Read More →
தடம் மாறுகிறதா நல்லுர் ஆலய நிர்வாகம்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

தடம் மாறுகிறதா நல்லுர் ஆலய நிர்வாகம்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

28 January 2017 0 Comments Read More →
காளைகளுக்காக கூடிய இளைஞர்களே மனிதர்களுக்காகவும் ஒருமுறை நல்லூரில் கூடுங்களேன்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

காளைகளுக்காக கூடிய இளைஞர்களே மனிதர்களுக்காகவும் ஒருமுறை நல்லூரில் கூடுங்களேன்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

26 January 2017 0 Comments Read More →
நாளை மாலை 4 மணிக்கு யாழ் நல்லூர் ஆலய முன்றலில் அனைவரும் வருக..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

நாளை மாலை 4 மணிக்கு யாழ் நல்லூர் ஆலய முன்றலில் அனைவரும் வருக..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

17 January 2017 0 Comments Read More →
மீண்டெழுவோம்!  மீட்டெழுவோம்!..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

மீண்டெழுவோம்! மீட்டெழுவோம்!..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

27 December 2016 0 Comments Read More →
யாழ் பண்ணைப் பகுதியில் காதலிக்கு முன்னால் தற்கொலை செய்த காதலன்!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

யாழ் பண்ணைப் பகுதியில் காதலிக்கு முன்னால் தற்கொலை செய்த காதலன்!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

27 December 2016 0 Comments Read More →
சுனாமியிடம் விநயமாக ஓர் வேண்டுகோள்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

சுனாமியிடம் விநயமாக ஓர் வேண்டுகோள்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

26 December 2016 0 Comments Read More →
பாலகனுக்கு ஒரு மடல்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

பாலகனுக்கு ஒரு மடல்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

25 December 2016 0 Comments Read More →
16 வயதுப் பெண்ணின்  டயரிக் குறிப்புகள்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

16 வயதுப் பெண்ணின் டயரிக் குறிப்புகள்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

25 November 2016 0 Comments Read More →
ஒட்டுசுட்டான் சனத்துக்கு ATM இல் காசு எடுக்கத் தெரியாதா..? (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

ஒட்டுசுட்டான் சனத்துக்கு ATM இல் காசு எடுக்கத் தெரியாதா..? (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

8 November 2016 0 Comments Read More →
இன்றைய ஹர்த்தாலால் யாருக்கு என்ன இலாபமோ தெரியா? ஆனால் அந்த பார் காரனுக்கு செம இலாபம்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

இன்றைய ஹர்த்தாலால் யாருக்கு என்ன இலாபமோ தெரியா? ஆனால் அந்த பார் காரனுக்கு செம இலாபம்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

25 October 2016 0 Comments Read More →
சுதந்திரமாய் அழக்கூட முடியாமல் ஸூம் செய்து போட்டோவும், வீடியோவும் எடுத்த கமராக்களுக்கு நன்றி..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

சுதந்திரமாய் அழக்கூட முடியாமல் ஸூம் செய்து போட்டோவும், வீடியோவும் எடுத்த கமராக்களுக்கு நன்றி..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

23 October 2016 0 Comments Read More →
தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்ட வயோதிபர் பத்திரமாக கைதடி வயோதிபர் இல்லத்தில்.!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்ட வயோதிபர் பத்திரமாக கைதடி வயோதிபர் இல்லத்தில்.!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

21 October 2016 0 Comments Read More →
“தமிழ் பற்று இருப்பது உண்மையென்றால் முகநூலில் உங்களின் பெயரை தமிழில் போடலாமே?” என்று ஒருவர் கேட்டார்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

“தமிழ் பற்று இருப்பது உண்மையென்றால் முகநூலில் உங்களின் பெயரை தமிழில் போடலாமே?” என்று ஒருவர் கேட்டார்..!! (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

20 October 2016 0 Comments Read More →
யாழில் மதத்தின் பெயரால் கொலை நடந்ததா?? (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

யாழில் மதத்தின் பெயரால் கொலை நடந்ததா?? (முகநூல் நண்பரிடமிருந்து)

16 October 2016 0 Comments Read More →