தொடர்கட்டுரை

ஈரோஸ் தலைவர் பாலகுமாருக்கு, பிரபாகரன் வழங்கிய அனுமதி: பின்னர் வந்த எச்சரிக்கை!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -139) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

ஈரோஸ் தலைவர் பாலகுமாருக்கு, பிரபாகரன் வழங்கிய அனுமதி: பின்னர் வந்த எச்சரிக்கை!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -139) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

22 March 2018 0 Comments Read More →
கலைஞர் கருணாநிதிக்கு, வன்னியிலிருந்து பிரபாகரன் கடிதம்!! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -138) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

கலைஞர் கருணாநிதிக்கு, வன்னியிலிருந்து பிரபாகரன் கடிதம்!! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -138) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

11 March 2018 0 Comments Read More →
”கட்டாய ஆட்சேர்ப்புக்கள், கவனிபார் இல்லாத உறுப்பினர்கள்!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -137) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

”கட்டாய ஆட்சேர்ப்புக்கள், கவனிபார் இல்லாத உறுப்பினர்கள்!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -137) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

1 March 2018 0 Comments Read More →
ஈபிஆர்எல்எப் – புலிகள் மோதலால், குருதியில் தோய்ந்த வெள்ளையுடை.. !! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -136) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

ஈபிஆர்எல்எப் – புலிகள் மோதலால், குருதியில் தோய்ந்த வெள்ளையுடை.. !! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -136) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

20 February 2018 0 Comments Read More →
வன்னிக் காட்டிற்குள் சென்று புலிகளைச் சந்திக்க அநுரா பண்டாரநாயக்க!!: (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -135) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

வன்னிக் காட்டிற்குள் சென்று புலிகளைச் சந்திக்க அநுரா பண்டாரநாயக்க!!: (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -135) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

13 February 2018 0 Comments Read More →
வடக்கு-கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சராக, வரதராஜப் பெருமாள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்! நடந்தது என்ன?! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -134) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

வடக்கு-கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சராக, வரதராஜப் பெருமாள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்! நடந்தது என்ன?! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -134) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

1 February 2018 0 Comments Read More →
சிவாஜியும், பிரபாவும்!!: போராளிகளுக்கு நடிகர் சிவாஜிகணேசன் செய்த உதவி, என்ன தெரியுமா?? (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -133) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

சிவாஜியும், பிரபாவும்!!: போராளிகளுக்கு நடிகர் சிவாஜிகணேசன் செய்த உதவி, என்ன தெரியுமா?? (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -133) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

21 January 2018 0 Comments Read More →
பயனற்ற போர் நிறுத்தம்… மாகாணசபை தேர்தலும், போர் நிறுத்தமும்! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -132) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

பயனற்ற போர் நிறுத்தம்… மாகாணசபை தேர்தலும், போர் நிறுத்தமும்! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -132) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

14 January 2018 0 Comments Read More →
பேச்சுவார்த்தைகளும், புலிகள் இயக்கத்தலைவர் பிரபாவின் முடிவும்! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -131) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

பேச்சுவார்த்தைகளும், புலிகள் இயக்கத்தலைவர் பிரபாவின் முடிவும்! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -131) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

8 January 2018 0 Comments Read More →
“சாவுகள் சரித்திரமாகும்!” போர்க்களத்திலிருந்து கலைஞர் கருணாநிதிக்கு, பிரபா எழுதிய உருக்கமான கடிதம்!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -130) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

“சாவுகள் சரித்திரமாகும்!” போர்க்களத்திலிருந்து கலைஞர் கருணாநிதிக்கு, பிரபா எழுதிய உருக்கமான கடிதம்!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -130) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

30 December 2017 0 Comments Read More →
பிரபாவின் கண்கட்டிவித்தை! : தேடியவர்களும் – தேடப்பட்டவரும்! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -128) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

பிரபாவின் கண்கட்டிவித்தை! : தேடியவர்களும் – தேடப்பட்டவரும்! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -128) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

22 December 2017 0 Comments Read More →
கட்டுப்பாடற்ற உறுப்பினர்களும், கெட்டுப்போன இயக்கங்களும்!! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -127) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

கட்டுப்பாடற்ற உறுப்பினர்களும், கெட்டுப்போன இயக்கங்களும்!! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -127) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

10 December 2017 0 Comments Read More →
எத்தனை மோசமானவர்களாக இருந்தாலும், பாபவிமோசனம் அளித்த பத்மநாபா..!! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -126) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

எத்தனை மோசமானவர்களாக இருந்தாலும், பாபவிமோசனம் அளித்த பத்மநாபா..!! : (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -126) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

3 December 2017 0 Comments Read More →
இந்தியாவுடன் போர் நிறுத்தம்!..: பிரபாகரன் உறுதியான குரலில் சொன்ன பதில்!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -125) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

இந்தியாவுடன் போர் நிறுத்தம்!..: பிரபாகரன் உறுதியான குரலில் சொன்ன பதில்!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -125) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

12 November 2017 0 Comments Read More →
கைது செய்யப்பட்டவர்களை “வீடியோ டெக், ரேடியோக்கள், நகைகள் வாங்கிக்கொண்டு” விடுதலை செய்த, இந்தியப் படையினர்!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -124) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

கைது செய்யப்பட்டவர்களை “வீடியோ டெக், ரேடியோக்கள், நகைகள் வாங்கிக்கொண்டு” விடுதலை செய்த, இந்தியப் படையினர்!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -124) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

30 October 2017 0 Comments Read More →
தமிழ் மக்களினால் நடத்தப்பட்ட வீரம் செறிந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது!! (சமாதான முயற்சிகளில் நோர்வேயின் அனுபவம்- TO END A CIVIL WAR என்ற நூலிலிருந்து சில பகுதிகள்… பகுதி-54) – வி. சிவலிங்கம்

தமிழ் மக்களினால் நடத்தப்பட்ட வீரம் செறிந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது!! (சமாதான முயற்சிகளில் நோர்வேயின் அனுபவம்- TO END A CIVIL WAR என்ற நூலிலிருந்து சில பகுதிகள்… பகுதி-54) – வி. சிவலிங்கம்

21 October 2017 0 Comments Read More →
தென்னிலங்கையில் பீதிகிளப்பிய பச்சைப் புலிகள்!: வன்னிக் காட்டுக்குள் சென்ற பிரபாகரனின் குடும்பத்தினர்!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -123) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

தென்னிலங்கையில் பீதிகிளப்பிய பச்சைப் புலிகள்!: வன்னிக் காட்டுக்குள் சென்ற பிரபாகரனின் குடும்பத்தினர்!! (அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினிவரை -(பாகம் -123) “விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்” -அற்புதன்)

15 October 2017 0 Comments Read More →
சரத் பொன்கோ எதிர் ஜகத் ஜயசூரிய: இரு முன்னாள் இராணுவத் தளபதிகளின் மோதல்!! (பாகம் – 2) – டி.பி.ஜெயராஜ்

சரத் பொன்கோ எதிர் ஜகத் ஜயசூரிய: இரு முன்னாள் இராணுவத் தளபதிகளின் மோதல்!! (பாகம் – 2) – டி.பி.ஜெயராஜ்

1 October 2017 0 Comments Read More →
சரத் பொன்கோ எதிர் ஜகத் ஜயசூரிய: இரு முன்னாள் இராணுவத் தளபதிகளின் மோதல்!!- (பாகம்-1) – டி.பி.ஜெயராஜ்

சரத் பொன்கோ எதிர் ஜகத் ஜயசூரிய: இரு முன்னாள் இராணுவத் தளபதிகளின் மோதல்!!- (பாகம்-1) – டி.பி.ஜெயராஜ்

27 September 2017 0 Comments Read More →