தொடர்கட்டுரை

தீவிரவாத தமிழர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சம்பந்தன் மற்றும் சுமந்திரனை துரோகிகள் என இலக்கு வைத்துள்ளார்கள்.. -டி.பி.எஸ்.ஜெயராஜ் (பகுதி – 1)

தீவிரவாத தமிழர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சம்பந்தன் மற்றும் சுமந்திரனை துரோகிகள் என இலக்கு வைத்துள்ளார்கள்.. -டி.பி.எஸ்.ஜெயராஜ் (பகுதி – 1)

“தமிழ் நாட்டில் நடந்த முதலாவது இயக்க மோதல்”: அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (PART -17) -அற்புதன்

“தமிழ் நாட்டில் நடந்த முதலாவது இயக்க மோதல்”: அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (PART -17) -அற்புதன்

முதன் முதலில் பகிரங்கத்திற்கு வந்த இயக்க மோதல்: புளொட் சுந்தரம் மீது ‘மண்டையில் வீழ்ந்த சூடு: அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (PART -16) -அற்புதன்

முதன் முதலில் பகிரங்கத்திற்கு வந்த இயக்க மோதல்: புளொட் சுந்தரம் மீது ‘மண்டையில் வீழ்ந்த சூடு: அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (PART -16) -அற்புதன்

திட்டமிட்ட தீ! தீவிரமான போராட்டம்: அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (PART -15) -அற்புதன்

திட்டமிட்ட தீ! தீவிரமான போராட்டம்: அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (PART -15) -அற்புதன்

பூர்வீக தமிழ்ப்பிரதேச வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில்; சிங்களக் குடியேற்றத் திட்டங்களும், அதன் காலமும் பின்னணியும்………! -N.கதிர்வண்ணன்.

பூர்வீக தமிழ்ப்பிரதேச வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில்; சிங்களக் குடியேற்றத் திட்டங்களும், அதன் காலமும் பின்னணியும்………! -N.கதிர்வண்ணன்.

“வேட்டோசை கேட்டது, வீரப் பேச்சாளர்கள் ஓட்டம்”: அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (PART -14) -அற்புதன்

“வேட்டோசை கேட்டது, வீரப் பேச்சாளர்கள் ஓட்டம்”: அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (PART -14) -அற்புதன்

“துப்பாக்கி-தேசம்” – ஆப்கானிஸ்தானில் போராடிய தமிழ் பேசும் சகோதரனின் குறிப்புகளில் இருந்து.. (இறுதி அத்தியாயம்)

“துப்பாக்கி-தேசம்” – ஆப்கானிஸ்தானில் போராடிய தமிழ் பேசும் சகோதரனின் குறிப்புகளில் இருந்து.. (இறுதி அத்தியாயம்)

தன் அழிவுக்கான வித்தை, பிரபாகரன் தானே விதைத்தது; “இலங்கை இறுதி யுத்தம்”: இலங்கை இராணுவம் வென்றது எப்படி? (PART-3)

தன் அழிவுக்கான வித்தை, பிரபாகரன் தானே விதைத்தது; “இலங்கை இறுதி யுத்தம்”: இலங்கை இராணுவம் வென்றது எப்படி? (PART-3)

“துப்பாக்கி-தேசம்” – ஆப்கானிஸ்தானில் போராடிய தமிழ் பேசும் சகோதரனின் குறிப்புகளில் இருந்து.. (Part 2)

“துப்பாக்கி-தேசம்” – ஆப்கானிஸ்தானில் போராடிய தமிழ் பேசும் சகோதரனின் குறிப்புகளில் இருந்து.. (Part 2)

“துப்பாக்கி-தேசம்” – ஆப்கானிஸ்தானில் போராடிய தமிழ் பேசும் சகோதரனின் குறிப்புகளில் இருந்து.. (Part 1)

“துப்பாக்கி-தேசம்” – ஆப்கானிஸ்தானில் போராடிய தமிழ் பேசும் சகோதரனின் குறிப்புகளில் இருந்து.. (Part 1)

முதல் போராளிப் படைக்கு, பிரபாகரனின் மகன் சார்லஸ் ஆன்டனி தலைமை; “இலங்கை இறுதி யுத்தம்”: இலங்கை இராணுவம் வென்றது எப்படி? (PART-2)

முதல் போராளிப் படைக்கு, பிரபாகரனின் மகன் சார்லஸ் ஆன்டனி தலைமை; “இலங்கை இறுதி யுத்தம்”: இலங்கை இராணுவம் வென்றது எப்படி? (PART-2)

25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இலங்கை அரசை, ஆட்டிப் படைத்த பிரபாகரன்; “இலங்கை இறுதி யுத்தம்”: இலங்கை இராணுவம் வென்றது எப்படி? (PART-1)

25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இலங்கை அரசை, ஆட்டிப் படைத்த பிரபாகரன்; “இலங்கை இறுதி யுத்தம்”: இலங்கை இராணுவம் வென்றது எப்படி? (PART-1)

“அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை” (PART-13) “முதன்முதலில் தமிழ் போராளிகளால் நடத்தப்பட்ட, பொலிஸ் நிலையத் தாக்குதல்” -அற்புதன்

“அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை” (PART-13) “முதன்முதலில் தமிழ் போராளிகளால் நடத்தப்பட்ட, பொலிஸ் நிலையத் தாக்குதல்” -அற்புதன்

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – (பகுதி-12) “பிரபா மீது அமுதரின் நம்பிக்கை – வீரதுங்காவுக்கு ஜே.ஆர். போட்ட உத்தரவு”

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – (பகுதி-12) “பிரபா மீது அமுதரின் நம்பிக்கை – வீரதுங்காவுக்கு ஜே.ஆர். போட்ட உத்தரவு”

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-34: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-14

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-34: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-14

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-33: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -13

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-33: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -13

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-11) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்.. -அற்புதன் (“இளைஞர்களைக் கடந்து சென்ற தலைவர்!, கண்ணீர் விட்டுக் கதறிய இளைஞர்கள்..”)

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-11) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்.. -அற்புதன் (“இளைஞர்களைக் கடந்து சென்ற தலைவர்!, கண்ணீர் விட்டுக் கதறிய இளைஞர்கள்..”)

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-32: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -12

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-32: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -12

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-10) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்.. “போராட வா என்று அழைத்தனர் – வாடிய போது உதவ மறுத்தனர்!” –அற்புதன்

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-10) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்.. “போராட வா என்று அழைத்தனர் – வாடிய போது உதவ மறுத்தனர்!” –அற்புதன்

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-31: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -11

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-31: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -11

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-9) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..- “ஈழப் போராளிகளுக்கு, பாலஸ்தீன இயக்கப் பயிற்சி”

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-9) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..- “ஈழப் போராளிகளுக்கு, பாலஸ்தீன இயக்கப் பயிற்சி”

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-30: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-10

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-30: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-10

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-8) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..- ஆயுதப் போராட்டத்தில் முதல் பெரும் தாக்குதல்; அமுதரின் காரியாலயத்தில் தயாரான, புலிகளின் செய்தி..

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-8) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..- ஆயுதப் போராட்டத்தில் முதல் பெரும் தாக்குதல்; அமுதரின் காரியாலயத்தில் தயாரான, புலிகளின் செய்தி..

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-29: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-9

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-29: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-9

ராஜீவ் கொலை: விடுதலை புலிகளை இந்தியாவில் தேடிய ஆபரேஷன் திருச்சி சாந்தனுடன் முடிவுக்கு வந்தது! -அத்தியாயம் 63-

ராஜீவ் கொலை: விடுதலை புலிகளை இந்தியாவில் தேடிய ஆபரேஷன் திருச்சி சாந்தனுடன் முடிவுக்கு வந்தது! -அத்தியாயம் 63-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-7) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-7) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-28: இறுதி யுத்தத்தில், வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?- பகுதி -8

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-28: இறுதி யுத்தத்தில், வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?- பகுதி -8

ராஜீவ் கொலை: விடுதலைப் புலிகளுக்கு, திருச்சியில் யார் யாருடன் இருந்தது தொடர்பு? தேடுகிறது சி.பி.ஐ. -அத்தியாயம் 62-

ராஜீவ் கொலை: விடுதலைப் புலிகளுக்கு, திருச்சியில் யார் யாருடன் இருந்தது தொடர்பு? தேடுகிறது சி.பி.ஐ. -அத்தியாயம் 62-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-6) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-6) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-27: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-7

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-27: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-7

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-5) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-5) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

ராஜீவ் கொலை: நம்புதாளை கடற்கரையில் புதைத்து வைக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகளின் ஆயுதங்கள்.. -அத்தியாயம் 61-

ராஜீவ் கொலை: நம்புதாளை கடற்கரையில் புதைத்து வைக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகளின் ஆயுதங்கள்.. -அத்தியாயம் 61-

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-26: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-6

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-26: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-6

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-4) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-4) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-