தொடர்கட்டுரை

“அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை” (PART-13) “முதன்முதலில் தமிழ் போராளிகளால் நடத்தப்பட்ட, பொலிஸ் நிலையத் தாக்குதல்” -அற்புதன்

“அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை” (PART-13) “முதன்முதலில் தமிழ் போராளிகளால் நடத்தப்பட்ட, பொலிஸ் நிலையத் தாக்குதல்” -அற்புதன்

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – (பகுதி-12) “பிரபா மீது அமுதரின் நம்பிக்கை – வீரதுங்காவுக்கு ஜே.ஆர். போட்ட உத்தரவு”

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – (பகுதி-12) “பிரபா மீது அமுதரின் நம்பிக்கை – வீரதுங்காவுக்கு ஜே.ஆர். போட்ட உத்தரவு”

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-34: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-14

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-34: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-14

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-33: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -13

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-33: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -13

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-11) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்.. -அற்புதன் (“இளைஞர்களைக் கடந்து சென்ற தலைவர்!, கண்ணீர் விட்டுக் கதறிய இளைஞர்கள்..”)

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-11) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்.. -அற்புதன் (“இளைஞர்களைக் கடந்து சென்ற தலைவர்!, கண்ணீர் விட்டுக் கதறிய இளைஞர்கள்..”)

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-32: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -12

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-32: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -12

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-10) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்.. “போராட வா என்று அழைத்தனர் – வாடிய போது உதவ மறுத்தனர்!” –அற்புதன்

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-10) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்.. “போராட வா என்று அழைத்தனர் – வாடிய போது உதவ மறுத்தனர்!” –அற்புதன்

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-31: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -11

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-31: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -11

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-9) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..- “ஈழப் போராளிகளுக்கு, பாலஸ்தீன இயக்கப் பயிற்சி”

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை –(பகுதி-9) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..- “ஈழப் போராளிகளுக்கு, பாலஸ்தீன இயக்கப் பயிற்சி”

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-30: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-10

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-30: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-10

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-8) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..- ஆயுதப் போராட்டத்தில் முதல் பெரும் தாக்குதல்; அமுதரின் காரியாலயத்தில் தயாரான, புலிகளின் செய்தி..

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-8) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..- ஆயுதப் போராட்டத்தில் முதல் பெரும் தாக்குதல்; அமுதரின் காரியாலயத்தில் தயாரான, புலிகளின் செய்தி..

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-29: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-9

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-29: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-9

ராஜீவ் கொலை: விடுதலை புலிகளை இந்தியாவில் தேடிய ஆபரேஷன் திருச்சி சாந்தனுடன் முடிவுக்கு வந்தது! -அத்தியாயம் 63-

ராஜீவ் கொலை: விடுதலை புலிகளை இந்தியாவில் தேடிய ஆபரேஷன் திருச்சி சாந்தனுடன் முடிவுக்கு வந்தது! -அத்தியாயம் 63-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-7) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-7) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-28: இறுதி யுத்தத்தில், வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?- பகுதி -8

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-28: இறுதி யுத்தத்தில், வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?- பகுதி -8

ராஜீவ் கொலை: விடுதலைப் புலிகளுக்கு, திருச்சியில் யார் யாருடன் இருந்தது தொடர்பு? தேடுகிறது சி.பி.ஐ. -அத்தியாயம் 62-

ராஜீவ் கொலை: விடுதலைப் புலிகளுக்கு, திருச்சியில் யார் யாருடன் இருந்தது தொடர்பு? தேடுகிறது சி.பி.ஐ. -அத்தியாயம் 62-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-6) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-6) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-27: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-7

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-27: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-7

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-5) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-5) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

ராஜீவ் கொலை: நம்புதாளை கடற்கரையில் புதைத்து வைக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகளின் ஆயுதங்கள்.. -அத்தியாயம் 61-

ராஜீவ் கொலை: நம்புதாளை கடற்கரையில் புதைத்து வைக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகளின் ஆயுதங்கள்.. -அத்தியாயம் 61-

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-26: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-6

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-26: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-6

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-4) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-4) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

ராஜீவ் கொலை: விடுதலைப் புலிகளால் யாழ்ப்பாணத்தில் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்ட இந்திய இளைஞர்கள் -அத்தியாயம் 60-

ராஜீவ் கொலை: விடுதலைப் புலிகளால் யாழ்ப்பாணத்தில் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்ட இந்திய இளைஞர்கள் -அத்தியாயம் 60-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-3) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-3) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-25: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-5

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-25: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-5

ராஜீவ் கொலை: பிரபாகரனை சந்திக்க, தமிழகத்தில் இருந்து திருச்சி சாந்தனால் அனுப்பப்பட்ட இரும்பொறை -அத்தியாயம் 59-

ராஜீவ் கொலை: பிரபாகரனை சந்திக்க, தமிழகத்தில் இருந்து திருச்சி சாந்தனால் அனுப்பப்பட்ட இரும்பொறை -அத்தியாயம் 59-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி -2) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி -2) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-24: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -4

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-24: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -4

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-1) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை… (பகுதி-1) -விறுவிறுப்பான அரசியல் தொடர்..-

ராஜீவ் கொலை: விடுதலை புலிகளிடம் ஏ.கே.47 தோட்டாக்கள் தீர்ந்த பின் வீட்டுக்கு உள்ளே புகுந்த அதிரடிப்படை! -அத்தியாயம் 58-

ராஜீவ் கொலை: விடுதலை புலிகளிடம் ஏ.கே.47 தோட்டாக்கள் தீர்ந்த பின் வீட்டுக்கு உள்ளே புகுந்த அதிரடிப்படை! -அத்தியாயம் 58-

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-23: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-3

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-23: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது?-3

ராஜீவ் கொலை: விடுதலைபுலிகளை உயிருடன் தப்பி செல்ல விடுங்கள் என்றார் சி.பி.ஐ. இயக்குநர் விஜய் கரன்! -அத்தியாயம் 57-

ராஜீவ் கொலை: விடுதலைபுலிகளை உயிருடன் தப்பி செல்ல விடுங்கள் என்றார் சி.பி.ஐ. இயக்குநர் விஜய் கரன்! -அத்தியாயம் 57-

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-22: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -2

ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள்-22: இறுதி யுத்தத்தில் வான் புலிகளுக்கு என்ன நடந்தது? -2

By 30 September 20140 CommentsRead More →
ராஜீவ் கொலை: விடுதலை புலிகளை பிடிக்க சி.பி.ஐ. ஒரு திட்டம் போட, ‘தமது பாணியில்’ சுற்றி வளைத்த போலீஸ்! -அத்தியாயம் 56-

ராஜீவ் கொலை: விடுதலை புலிகளை பிடிக்க சி.பி.ஐ. ஒரு திட்டம் போட, ‘தமது பாணியில்’ சுற்றி வளைத்த போலீஸ்! -அத்தியாயம் 56-

By 27 September 20140 CommentsRead More →